top of page

PRIVACYVERKLARING

Deze privacy statement kan ten alle tijde worden gewijzigd als nieuwe ontwikkelingen daartoe doen. Wij raden u daarom aan om deze privacy statement regelmatig te raadplegen om altijd op de hoogte te zijn van wijzigingen. U kunt aan de datum zien wanneer deze voor het laatst is gewijzigd.

Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 4-12-2018.

 

Privacy verklaring Rapid Clean Coating V.O.F.

Wij nemen privacy uiterst serieus en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Dit doen wij volgens de eisen van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bedrijfsgegevens Rapid Clean Coating V.O.F.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons altijd contacteren. U kunt onze contactgegevens vinden op de contact pagina. Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u ons bereiken door een mail te sturen naar info@rapidcleancoating.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden bij Rapid Clean Coating V.O.F

Wij verwerken de volgende gegevens: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, framenummer van de fiets. Indien u een zakelijke klant bent: adresgegevens bedrijf, voor- en achternaam contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres.

 

Indien wij andere gegevens van u willen verwerken dan zullen wij u daar eerst toestemming voor vragen.

Beweegreden en grondslag van het verwerken van de hierboven genoemde gegevens

Rapid Clean Coating V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om u telefonisch of via de e-mail te bereiken voor het maken van afspraken en/of u op de hoogte brengen van wijzigingen.

  • Om u op de hoogte te brengen van de status van de behandeling.

  • Om te registeren welke fietsen er wel en niet door ons behandeld zijn.

  • Om goederen en/of diensten bij u af te leveren.

De hierboven genoemde redenen hebben als grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

 

Hoe lang worden de gegevens door Rapid Clean Coating V.O.F. bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard om de doelen te realiseren waar uw gegevens een rol in spelen.

Worden persoonsgegevens gedeeld met derden?

Rapid Clean Coating V.O.F. zal uw gegevens alleen met derden delen indien dit noodzakelijk is. Denk hierbij aan het verstrekken van adresgegevens wanneer er iets via de post verstuurd moet worden.

Hoe gaat Rapid Clean Coating V.O.F. om met uw activiteiten op onze website?

Wij maken alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te kunnen laten werken.

Wij maken geen gebruik van hulpprogramma’s om uw activiteiten op onze website te registeren. Mochten wij hier in de toekomst wel gebruik van gaan maken dan zullen wij eerst uw toestemming vragen.

Toegang tot uw gegevens

U heeft ten allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rapid Clean Coating V.O.F.

 

Indien u gebruik wil maken van één van de bovenstaande rechten dan kunt u een verzoek indienen. Dit kunt u doen door een mail met uw verzoek te versturen naar info@rapidcleancoating.nl

 

Uw gegevens zijn bij ons veilig

Rapid Clean Coating V.O.F. neemt het beveiligen van uw persoonsgegevens uiterst serieus en treft daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u vragen hebben neem dan contact op met info@rapidcleancoating.nl

bottom of page